Your browser does not support JavaScript!
相關連結 
教學品質
辦法-教品組 
 
辦法-教品組

 

 

 

 

 

 

教師評鑑

  辦法: * 教師評鑑委員會設置辦法 -> 下載
    * 專任教師評鑑辦法(104年10月6日校務會議通過) -> 下載
    * 教師評鑑各項指標(104年10月1日教師評審委員會通過) -> 下載
    * 院系指標(104年9月29日) -> 下載
       
  其他: * 104學年度專任教師評鑑日程表(104年9月29日教師評鑑委員會通過) -> 下載
    * 中原大學教師生涯發展認證學程 -> 下載
    * 評鑑系統業管單位承辦人 -> 下載
    * 填報與評鑑系統操作說明 -> 下載
       
教學評量

  辦法: * 教學評量實施要點 --> 下載
    * 教學評量管理委員會設置要點 --> 下載
 
獎勵優良教師

  辦法: * 優良教師獎勵辦法 --> 下載